Workshop program

 Next workshop on Apitherapy: CZECH REPUBLIC

APITHERAPY – Bee Venom Therapy – Micro Apipuncture 
Theory and practice with Antonio Couto
Dates: 11, 12, 13 and 14 of October 2022 – English speaking with TRANSLATION IN CZECH

Time: Every day – From 09:00 to 12:00 (one hour to eat) from 13:00 to 17:00

Place: Vcelarske vydelavani centrum Nasavrky (Beekeeping school) – CZECH REPUBLIC

Language:English WITH TRANSLATION IN CZECH

 

SOUV-VVC, o.p.s. – Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. (souvnasavrky.cz)

 

Registration: Send email to antoniocouto62@gmail.com and you will receive the payment details to transfer the money.

LAST DAY FOR REGISTRATION: 31/08/2022

Limit of participants per each workshop: 25 

Cost/Payment: 2500 czk per day

THIS PRICE INCLUDE:  WORKSHOP, 3 MEALS AND ACCOMODATION AT THE SAME PLACE OF THE WORKSHO

PROGRAM

Day one: 11 October 2022

  • Definition Apitherapy, history, anatomy and physical characteristics of the honey bee.

Bee venom

  • Chemical characteristics, biological activity, composition/action, medical properties, acupuncture and adverse BVT reactions, potencial dangerous acupuncture points, pharmaceutical preparations.

My practice:

  • Feeding the bees (in the bee box), using the tweezers, collection the bees from the hive, removing the stinger, keeping the stinger with the tweezer, different techniques of Micro Apipuncture, different potencies of micro apipuncture (from level 0 to level 5), allergy test, identification of the best body points to use bee venom (to each patient), redution of pain caused by the therapy, cosmetic use of bee venom, protocols for various problems.

Day two: 12 October 2022 – Theory and Practice

  • Use of Bee Venom with related therapies like Reflexology, Acupuncture needles, injections, Stiper, Homeopathy, Acupression, Honey massage, drops, Cupping.
  • Preparations of propolis extracts and creams.
  • Preparations of pollen extracts and creams.
  • Preparations of Royal Jelly creams.

Day Three: 13 October 2022 – Practice

  • Practecing all methods and techniques learned on the first and second days.

Day four: 14 October 2022 – Practice

  • protocols for problems/diseases indicated by each participant with all methods learned with pratical demonstrations.

TATO CENA ZAHRNUJE:
WORKSHOP, 3x STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ NA STEJNÉM MÍSTĚ WORKSHOPU.

 

Registrace: Zašlete email na adresu antoniocouto62@gmail.com a obdržíte údaje pro platbu kurzu.

 

PROGRAM:
Termíny: 11. 10. 2022:
Teorie: Definice Apiterapie, historie, anatomie a fyzikální vlastnosti včely medonosné
Včelí jed: chemické vlastnosti, biologická aktivita, složení/účinek, lékařské vlastnosti,
akupunktura a nežádoucí BVT reakce, potenciální nebezpečné akupunkturní body, farmaceutické
přípravky
Moje praxe: Krmení včel (ve včelí krabičce), používání pinzety, odebírání včel, odstraňování
žihadla, držení žihadla pinzetou, různé techniky mikroapipunktury, různá účinnost mikroapipunktury
(úroveň 0 až 5), alergický test, identifikace bodů na těle pacienta, snížení bolesti způsobené terapií,
kosmetické použití včelího jedu, protokoly pro různé problémy.

 

Termíny: 12. 10.2022:
Teorie a praxe: Použití včelího jedu se souvisejícími terapiemi, jako je reflexní terapie, akupunkturní
jehly, injekce, stiper, homeopatie, akuprese, medová masáž, kapky, baňkování.
Přípravky z propolisových extraktů a krémů, přípravky z pylových extraktů a krémů, přípravky

z mateří kašičky.

 

Termíny:  13.10.2022 Praxe

Termíny: 14. 10. 2022 Praxe
Procvičování všech metod a technik naučených v prvním a druhém dni: jak a kdy je aplikovat.
V jakém případě můžeme použít každý včelí produkt.
Protokoly pro problémy/nemoci/ uvedené každým účastníkem všemi naučenými metodami a
praktickými ukázkami.