Workshop program

 Next workshop on Apitherapy: CZECH REPUBLIC

APITHERAPY – Bee Venom Therapy – Micro Apipuncture – Theory und Practice (with Antonio Couto)
First workshop: 4, 5, 6 and 7 of October 2022 – ONLY ENGLISH SPEAKERS

Second workshop: 11, 12, 13 and 14 of October 2022 – TRANSLATION IN CZECH

Time: Every day – From 09:00 to 12:00 (one hour to eat) from 13:00 to 17:00

Place: Vcelarske vydelavani centrum Nasavrky (Beekeeping school) – CZECH REPUBLIC

Language: First workshop: ENGLISH SPEAKERS ONLY

                     Second workshop: English WITH TRANSLATION TO CZECH

 

Registration: Send email to antoniocouto62@gmail.com and you will receive the payment details to transfer the money.

LAST DAY FOR REGISTRATION: 31/08/2022

Limit of participants per each workshop: 25 

Cost/Payment: First workshop: 120 euro per day

Second workshop: 2500 czk per day

THIS PRICE INCLUDE:  WORKSHOP, 3 MEALS AND ACCOMODATION AT THE SAME PLACE OF THE WORKSHOP

 

PROGRAM  
Dates: 04/10/2022 and 11/10/2022 Theory Definition Apitherapy, history, anatomy and physical characteristics of the honey bee.
Properties, effects, composition and reactions of all bee products
My practice: Feeding the bees (in the bee box), using the tweezers, taking the bees, removing the stinger, keeping the stinger with the tweezers, different techniques of Micro Apipuncture, different potency of Micro Apipuncture (level 0 to 5), allergy test, identification of the points at body of the patient, reduction of the pain caused by the therapy, cosmetic use of Bee Venom, protocols for various problems. 
   
Dates: 05/10/2022 and 12/10/2022 Theory and Practise Use of Bee Venom with related therapies like Reflexology, Acupuncture needles, Injections, Stiper, Homeopathy, Acupressure, Honey massage, Drops, Cupping.
Preparations of própolis extracts and creams. Preparations of Pollen extracts
Preparations of royal jelly creams  and shampoo
   
Dates: 06/10/2022 and 13/10/2022 Practise Practising all methods and techniques learned on the first and second days : How and when to apply them. In which case we can use each bee product    
   
Dates: 07/10/2022 and 14/10/2022 Practise Protocols for problems/diseases indicated by each participant with all methods learned with practical demonstrations.

 

CZECH PROGRAM

TATO CENA ZAHRNUJE:
WORKSHOP, 3x STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ NA STEJNÉM MÍSTĚ WORKSHOPU.

Program:

Termíny: 4. 10. 2022, 11. 10. 2022:
Teorie: Definice Apiterapie, historie, anatomie a fyzikální vlastnosti včely medonosné
Včelí jed: chemické vlastnosti, biologická aktivita, složení/účinek, lékařské vlastnosti,
akupunktura a nežádoucí BVT reakce, potenciální nebezpečné akupunkturní body, farmaceutické
přípravky
Moje praxe: Krmení včel (ve včelí krabičce), používání pinzety, odebírání včel, odstraňování
žihadla, držení žihadla pinzetou, různé techniky mikroapipunktury, různá účinnost mikroapipunktury
(úroveň 0 až 5), alergický test, identifikace bodů na těle pacienta, snížení bolesti způsobené terapií,
kosmetické použití včelího jedu, protokoly pro různé problémy.

Termíny: 05.10.2022, 12. 10.2022:
Teorie a praxe: Použití včelího jedu se souvisejícími terapiemi, jako je reflexní terapie, akupunkturní
jehly, injekce, stiper, homeopatie, akuprese, medová masáž, kapky, baňkování.
Přípravky z propolisových extraktů a krémů, přípravky z pylových extraktů a krémů, přípravky
z mateří kašičky.

Termíny: 06.10.2022, 13.10.2022 Praxe

Termíny: 07.10.2022, 14. 10. 2022 Praxe
Procvičování všech metod a technik naučených v prvním a druhém dni: jak a kdy je aplikovat.
V jakém případě můžeme použít každý včelí produkt.
Protokoly pro problémy/nemoci/ uvedené každým účastníkem všemi naučenými metodami a
praktickými ukázkami.